Oblačno, megla
  • -3 °C
  • Oblačno, megla
Reported on:
18. December 2017 - 3:30

080 28 82

Preračun porabe zemeljskega plina iz m³ v kWh

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. na osnovi 25. c člena Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 28/2015) objavlja podatke relevantne za preračun porabe zemeljskega plina iz m3 (delavni volumen VD ) v energijske enote kilovatne ure (kWh).

 

1. Srednja nadmorska višina distrubucijskega omrežja v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. je 298 m.

Vir: http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/ljubljana-v-stevilkah/

 

2. Pretvorbeni faktor ''z'' za preračun porabe zemeljskega plina izmerjene s plinomeri (delovni volumen VD [m3]) v ekvivalentne količine odjema zemeljskega plina v normnih kubičnih metrih [Nm3] znaša:

0,93858 -  za plinomere, ki so vgrajeni na merilnih mestih v objektih, kjer je nadtlak zemeljskega plina 23 mbar,

0,93858 -  za plinomere s temperaturno korekcijo, ki so vgrajeni na merilnih mestih izven objekta ali v prostorih s povišano temperaturo, kjer je nadtlak zemeljskega plina 23 mbar,

1,01062 -  za plinomere, ki so vgrajeni na merilnih mestih v objektih, kjer je nadtlak zemeljskega plina 100 mbar,

1,04320 - za plinomere, ki so vgrajeni na merilnih mestih izven objekta, kjer je nadtlak zemeljskega plina 100 mbar.

 

Pretvorbeni faktor za merilna mesta, kjer je plinomeru prigrajen korektor temperature in tlaka, ki meri porabo zemeljskega plina v standardnih kubičnih metrih [Sm3] (referenčna temperatura 15°C) v normne kubične metre [Nm3] (referenčna temperatura 0°C) znaša 0,9476.

 

3. Povprečna zgornja kurilna vrednost

 

Leto

Obdobje veljavnosti

Datum objave

Povprečna zgornja kurilna vrednost

 [kWh/Nm3]

2017

Do prve objave podatka o mesečni povprečni zgornji kurilnosti zemeljskega plina za mesec januar 2017

23.12.2016

11,365

 

Operater distribucijskega omrežja povzema podatek o povprečni zgornji kurilni vrednosti s spletne strani operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina družbe Plinovodi d.o.o.  http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2017/09/Mesecna_povprecna_zgornja_kurilnost_v_Sloveniji.pdf

 

4. Primer določanja obračunskih količin v kWh

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. objavlja na podlagi 2. Odstavka 28. a člena primer določanja obračunskih količin v kWh, za obračun dobavljenega zemeljskega plina.

 

Podatek

Vrednost

Izračun

Razlaga

Stanje plinomera   1. 1. 2017

2864 m3

 

 

Stanje plinomera 31. 1. 2017

2964 m3

 

 

Poraba – delovni volumen, VD [m3]

  100 m3

VD=2964m3-2864m3

VD=100 m3

 

 

 

 

 

Pretvorbeni faktor z

(plinomer je v objektu, nadtlak 23 mbar)

0,93858

 

 

Ekvivalentna količina odjema v normnih kubičnih metrih, VN [Nm3]

93,858 Nm3

VN=100 m3 *0,93858

VN=93,858 Nm3

 

 

 

 

 

Srednja zgornja kurilna vrednost Hs,I,RS,2015 [kWh/Nm3]

11,365 kWh/Nm3

 

 

Količina energijskih enot, E [kWh]

1067 kWh

E=93,858 Nm*11,365 kWh/Nm3

E=1066,69617 kWh

E=1067 kWh

Količina v energijskih enotah se zaokroži na celo število po pravilu zaokroževanja:

    ≤ 0,5 =0

    > 0,5 =1

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj