Jasno
  • -9 °C
  • Jasno
Reported on:
21. Januar 2017 - 23:00

080 28 82

O družbi

Bivanju dajemo utrip

Energetika Ljubljana zagotavlja celovito oskrbo z energijo:

  • proizvaja, distribuira in dobavlja toploto, paro in hlad;
  • distribuira in dobavlja zemeljski plin, prodaja CNG;
  • proizvaja in dobavlja električno energijo iz visoko učinkovite soproizvodnje.

Poleg energentov ponuja tudi dodatne storitve, kot so inženiring, vzdrževanje, laboratorijske storitve in svetovanje.

Ključne sistemske dejavnosti Energetike Ljubljana so:

  • izvajanje gospodarske javne službe distribucije in dobave toplote v MOL;
  • izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za zemeljski plin v MOL in primestnih občinah Medvode, Dol pri Ljubljani, Dobrova - Polhov Gradec, Škofljica, Brezovica, Ig, z občino Log - Dragomer pa je družba marca 2010 podpisala koncesijsko pogodbo;
  • izvajanje sistemskih storitev za slovenski elektroenergetski sistem.

Lastniška struktura

Družbenik Energetike Ljubljana je Javni holding Ljubljana, katerega večinska družbenica je Mestna občina Ljubljana. V skupini Javnega holdinga Ljubljana so poleg Energetike Ljubljana še javna podjetja Snaga, Ljubljanski potniški promet in Vodovod-kanalizacija.

Dne 31. 1. 2014 je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe www.te-tol.si/">http://www.te-tol.si/">TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA (TE-TOL) k družbi JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA (Energetika Ljubljana), pri čemer se kot dan obračuna pripojitve šteje 1. 1. 2014. Z vpisom pripojitve v sodni register je družba TE-TOL prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba.