Jasno
 • -9 °C
 • Jasno
Reported on:
21. Januar 2017 - 22:30

080 28 82

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

 

 

Informacija gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina o reklamacijah in pritožbah (na podlagi 42.a člena Energetskega zakona – Uradni list RS. Št 79/1999 in kasnejše spremembe in dopolnitve):

Dobavitelj zemeljskega plina, JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevalo vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:

 1. Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. in sicer po pošti na naslov Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, preko faksa št. 01/5889 109 ali elektronske pošte info@energetika-lj.si .
   
 2. V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja o reklamaciji poda pritožbo na Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g. i. z., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (GIZ DZP, g.i.z.), v okviru katerega dobaviteljv primeru nestrinjanja gospodinjskega odjemalca z odločitvijo o reklamaciji zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z izvajanjem pogodb o dobavi zemeljskega plina.

Pritožba se odda na omenjeno združenje, in sicer na elektronski naslov info@giz-dzp.si ali pisno na naslov: Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.
 

O Vaši pritožbi bo odločala s strani združenja imenovana neodvisna oseba. Pravila v zvezi z imenovanjem osebe za obravnavo pritožb in s postopkom za obravnavo pritožb so dosegljiva na spletnih straneh združenja (www.giz-dzp.si).

Gospodinjski odjemalec lahko poišče pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri:

 • Tržnem inšpektoratu RS www.ti.gov.si
   
 • Uradu RS za varstvo potrošnikov www.uvp.gov.si
   
 • Zvezi potrošnikov Slovenije www.zps.si
   
 • drugih potrošniških organizacijah (zveze, društva, zavodi, ...).