O družbi

Bivanju dajemo utrip

S toploto in zemeljskim plinom oskrbujemo 74 % stanovanj v Mestni občini Ljubljana, do leta 2024 načrtujemo povečanje na 80 %.

Energetika Ljubljana prebivalcem Mestne občine Ljubljana zagotavlja dva temeljna sistema za daljinsko oskrbo z energijo, in sicer sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe z zemeljskim plinom.

Sistem daljinskega ogrevanja oziroma vročevodni sistem ogrevanja, ki sodi med okoljsko najsprejemljivejšo energetsko oskrbo, se razprostira predvsem v osrednjem delu mesta Ljubljane in oskrbuje 57.000 stanovanj.

Drugi energetski sistem v Ljubljani je omrežje zemeljskega plina, ki se razprostira tudi na obrobju mesta in v nekaterih sosednih občinah. Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo z visoko energetsko vrednostjo in je primeren za uporabo na območjih, kjer je lahko kakovost zraka problematična. Z zemeljskim plinom se za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ali za kuho oskrbuje 63.000 stanovanj.

Energetika Ljubljana predstavlja enega največjih, najbolj razvitih in razvejanih sistemov za daljinsko oskrbo z energijo v tem delu Evrope.

Skupna dolžina vseh cevi vročevoda in plinovoda obsega 1.600 km, kar pomeni, da bi jih lahko položili vse od Ljubljane pa do Londona.

 

 

Vročevodno omrežje

Na sistem daljinske oskrbe s toploto, ki poteka le na območju Mestne občine Ljubljana, je priključena že večina večjih objektov, izkoriščenost vročevodnega omrežja pa je primerljiva z državami Evropske unije.

Sistem daljinskega ogrevanja je v Ljubljani že tako uveljavljen, da se nanj priključujejo vsi novi objekti, ki se gradijo na območju, kjer je predviden ta sistem.

Sočasno s priključevanjem novogradenj in širitvijo omrežja so bile na sistem priključene tudi vse večje kotlovnice in tudi veliko število večjih stanovanjskih, industrijskih, poslovnih in drugih objektov, ki še niso imeli vgrajeno centralno ogrevanje.

 

Omrežje daljinskega ogrevanja skupaj s povratnimi cevmi meri več kot 500 km.

Osnovni obratovalni podatki

Sistem daljinskega ogrevanja   2016   
Dolžina vročevodnega omrežja km 268,6     
Priključna moč MW 1.189,3
Število priključenih toplotnih števcev kos 4.797  
Proizvodnja in nakup toplote GWh 1.319,4 
Prodaja toplote (vroča voda in para) GWh 1.166,5

Vir: Letno poročilo ENERGETIKE LJUBLJANA, d.o.o. 2016

Parovodno omrežje

Osnovni obratovalni podatki

Sistem daljinskega ogrevanja - para   2016

Dolžina parovodnega omrežja

km

 9,7

Število priključenih parnih števcev

kos

 19

Prodaja toplote (vroča voda in para) GWh 1.166,5

Vir: Letno poročilo ENERGETIKE LJUBLJANA, d.o.o. 2016

Plinovodno omrežje

ENERGETIKA LJUBLJANA s svojim plinovodnim omrežjem povezuje Mestno občino Ljubljana, Brezovico, Dobrovo-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Škofljico, Log-Dragomer, Ig in Medvode.

Zemeljski plin je zaradi okoljskih prednosti in vpliva na kakovost zraka okoljsko in energetsko ustrezen energent za urbana območja. Za ohranitev pomembne vloge zemeljskega plina kot fosilnega vira v postopnem prehodu v nizkoogljično družbo, je potrebno zagotoviti čim večje število aktivnih odjemalcev. To je hkrati tudi želja vsakega distributerja zemeljskega plina, ki gradi omrežje in priključne plinovode.

 

Celotno plinovodno omrežje meri že 1.060 km. Glavni plinovod se je v zadnjih 10 letih podaljšal za 140 km, od tega za 65 km MOL.

 

Osnovni obratovalni podatki

Sistem oskrbe s plinom

  2016
Dolžina glavnega plinovodnega omrežja km 696,1   
Priključna moč MW 1.639,1
Priključeni plinomeri        kos 57.298
Letna distribucija zemeljskega plina  v mio Sm3 73

Vir: Letno poročilo ENERGETIKE LJUBLJANA, d.o.o. 2016 

 

 

Načrt nujnih ukrepov

Kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina smo pripravili Načrt nujnih ukrepov , ki vsebuje možne okoliščine za uporabo nujnih ukrepov ter način, čas in obseg njihove izvedbe.

 

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n