Jasno
  • -1 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 6:00

080 28 82

Nove tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj

Energetika Ljubljana izdaja nove Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem (5. izdaja, april 2017) na osnovi 3. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/16).

Tehnične zahteve so zahteve distributerja, ki so pretežno tehnične narave in jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju, gradnji, vzdrževanju in drugih delih na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih napravah. Tehnične zahteve so javno objavljene na spletni strani Energetike Ljubljana (rubrika Zakonodaja).

Poglavitni namen nove izdaje tehničnih zahtev je njihova uskladitev z novimi sistemskimi obratovalnimi navodili, ki so začela veljati s 1.1.2017. Bistvene spremembe se nanašajo na prenos določil o načinu določanja priključne moči, ki so tudi obračunske narave, iz tehničnih zahtev v sistemska obratovalna navodila in na razširitev veljavnosti tehničnih zahtev tudi za parovodna sistema daljinskega ogrevanja. Poleg tega smo v tehnične zahteve vključili nekaj posodobitev, ki izboljšujejo varnost in zanesljivost obratovanja sistema daljinskega ogrevanja.

Objavljamo tudi zahteve glede izvedbe geodetskega posnetka vročevodnega omrežja za potrebe vodenja zbirnega katastra energetske infrastrukture: 

Navodila izvajalcem geodetskih storitev za izmero in pripravo podatkov vročevodnega omrežja v kataster Energetike Ljubljana.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj