O družbi

Strateški projekti

Posodobili bomo proizvodne vire v enoti TE-TOL

Staro se umika novemu

Plinsko-parna enota (PPE-TOL) bo nadomestila dva najstarejša od sicer treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL. Premogovni blok 3, ki je bil leta 2008 predelan z namenom sokurjenja premoga in lesnih sekancev bo ostal v obratovanju ter zagotavljal možnost uporabe različnih primarnih goriv in obnovljivih virov energije v enoti TE-TOL – Energetika Ljubljana je namreč največji uporabnik lesne biomase v energetske namene v Sloveniji.

Uporaba premoga v Ljubljani se bo z izgradnjo PPE-TOL zmanjšala za dobrih 70 odstotkov.

 

Fotoutrinki z gradbišča:

 

                  

Avtor fotografij: Urban Štebljaj

Foto iz zraka: Energetika Ljubljana

Povezava na: podrobnješe informacije o projektu PPE-TOL

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana oziroma sedaj enota TE-TOL v okviru Energetike Ljubljana se je glede na 32. člen Industrijske emisijske direktive (IED, 2010/75/EU), vključila v Prehodni nacionalni načrt RS (PNN). Delovanje obstoječih blokov vključenih v PNN mora dosegati emisijske količine, ki so določene za posamezne upravljavce naprav in prilagajati delovanje svojih naprav tako, da bodo s 1. 7. 2020 dosegali mejne vrednosti emisij za obstoječe naprave po IED Direktivi oz. po Uredbi o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uredba VKN). V tem času pa ne sme presegati mejnih vrednosti emisij, ki so bile določene po Direktivi LCP (Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 10. 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav)  oz. po  Uredbi o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, ki je povzemala omenjeno direktivo.

Skladno s strategijo razvoja družbe smo z ukrepi, ki smo jih predvideli, dodatno znižali emisijske koncentracije NOx (prigraditev naprave za denitrifikacijo dimnih plinov - DENOX) in s tem zadostili mejnim vrednostim emisij po IED Direktivi oziroma po Uredbi o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uredbe VKN) ter zahtevam glede mejnih vrednosti emisij po BAT zaključkih  (skladno z Izvedbenim sklepom komisije (EU) 2017/1442 z dne 31. 7. 2017 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih  tehnikah (BAT) v skladu z direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave). Emisijske koncentracije drugih onesnaževal dosegajo zahteve za mejne vrednosti emisij skladno z Uredbo VKN in tudi glede na mejne vrednosti emisij po BAT zaključkih.

Opustitev premogovne proizvodnje na bloku 3 je predvidena do leta 2035, odvisno od razvoja novih, okolju prijaznih tehnologij za soproizvodnjo toplote in elektrike.

 

Datoteke
PDF icon ENLJ_projekt PPE-TOL [pdf | 4,5 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n