Info za uporabnike

Zemeljski plin

Dobili smo obvestilo o redni menjavi plinomera. Kdaj je možno izvršiti menjavo plinomera?

Za menjavo plinomera se lahko dogovorite vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro na tel. številkah: 01/ 588 94 31 in 01/ 588 94 37 (Sektor za distribucijo plina).

Rad bi naročil demontažo plinomera!

Za demontažo plinomera je potrebno posredovati pisno vlogo, na kateri je navedena telefonska številka, na kateri je vlagatelj dosegljiv za določitev termina demontaže.
Za dodatne informacije lahko pokličite v Sektor za distribucijo plina vsak delovni dan med 8 in 14. uro na tel. številke 01/5889 423, 01/5889 421 ali 01/5889 103.

Zanima me, kdaj mi poteče žig plinomera!

Za te informacije pokličite v Sektor za distribucijo plina na telefonski številki 01/ 588 94 31 ali 01/ 588 94 37.

Sumim na netočnost plinomera!

Pošljite pisno zahtevo za INTERNO / KOMISIJSKI PREGLED na naslov:

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Sektor za distribucijo plina
Laboratorij za merilno tehniko (za komisijski pregled)
Verovškova ulica 62
1000 Ljubljana

V dopisu navedite tovarniško številko plinomera in številko odjemnega mesta ter dan in uro, kdaj lahko zvršimo menjavo plinomera (vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, ob sredah med 8. in 18. uro).

O rezultatih pregleda - meritve vas pisno obvestimo. V primeru brezhibnosti plinomera stroške pregleda nosite vi oz. naročnik pregleda. 
T: 01/ 588 94 31 in  01/ 588 94 37.

Ali je možno montirati plinomer manjše dimenzije (ne gre v kuhinjsko omarico)?

Če ni možni prilagoditi omarice, vam lahko montiramo tudi plinomer manjše dimenzije (IKOM ROMBACH ali PREMAGA S). V primeru, da tudi to ni prava rešitev, je potrebno prestaviti instalacijo oz. priključke plinomera na bolj dostopno mesto.

T: 01/ 588 94 31 in  01/ 588 94 37

Za pridobitev uporabnega dovoljenja potrebujem potrdilo oz. atest o sposobnosti instalacije in plinskih trošil za obratovanje. Kaj moram storiti?

Na podlagi tesnostnega preizkusa plinske napeljave, ki ga izvede po naročilu stranke Sektor za distrubicijo plina (Energetika Ljubljana, d.o.o.), se izda Atest o sposobnosti plinske napeljave za obratovanje. Veljavnost atesta je leto. Potrdilo o funkcionalnem preizkusu plinskih trošil izda pooblaščeni serviser.

T: 01/ 588 94 23

Želim ugotoviti lokacijo in tehnične karakteristike cevovoda!

Lokacijo in tehnično karakteristiko cevovoda lahko ugotovimo na 2 načina:

 • iz situacij 1:500, s kopiranjem situacij,
 • iz računalniškega pregledovalnika ARCWIEW.

Na situacijah 1:500 poleg lokacije najdemo številko trase cevovoda, šifro plinskega priključka ali šifro priključne postaje pri vročevodu, najdemo tudi informacije o debelini cevi, nadmorsko višino cevovoda in vrisane naprave na cevovodu iste podatke najdemo tudi v računalniškem izrisu. V obeh primerih iz računalniškega izrisa in iz podatkov, ki jih pridobimo iz situacij lahko določimo cevovodu tudi koordinate, ki so podane v G.K.K. sistemu. V računalniku lahko poleg teh osnovnih informacij najdemo tudi podatke o lastnikih plinskih ali vročevodnih priključkov.

Po redni menjavi plinomera ne morem prižgati trošil

Potrebno je prezračiti instalacijo, zato vam bomo takoj poslali monterja ali pa se bomo dogovorili za termin, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, ob sredah pa med 8. in 18. uro na telefonski številki 01/ 588 94 31 in  01/ 588 94 37.

Vgradnja odštevalnih plinomerov!

Odštevalnih plinomerov ni dovoljeno nameščati upoštevajoč določilo pod točko 4.2.7. publikacije "Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav".

Več informacij dobite na telefonskih številkah 01/ 588 94 30 in  01/ 588 94 31.

Kakšen je postopek za priklop plinskega štedilnika?

Odjemalec, ki je že priključen na plinovodno omrežje, lahko priklop štedilnika naroči po telefonu v Službi za notranje inštalacije, Sektor za distribucijo plina (telefon 01/ 588 91 03, 01/ 588 94 21 ali 01/ 588 94 23). Ob klicu vas bomo vprašali za naslednje podatke:

 • ime in priimek etažnega lastnika,
 • naslov stalnega bivališča etažnega lastnika (ulica, hišna številka, kraj),
 • naslov in oznaka etažne enote (naslov, kjer se nahaja etažna enota, oznaka etažne enote, nadstropje in podobno),
 • ali imate na vašem odjemnem mestu že plinomer in štedilnik (v tem primeru želimo tudi tovarniško številko plinomera ali številko odjemnega mesta).

V obeh primerih se naročnik storitve z dobaviteljem dogovori za datum in uro priklopa.

Plinomer mi ropota!

Dogovorili se bomo za zamenjavo plinomera, in sicer:

- ponedeljek, torek, četrtek, petek: med 8. in 15. uro

- sreda:  med 8. in 18. uro

T: 01/ 588 94 31 in 01/ 588 94 37

Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom.

Oskrba z zemeljskim plinom je zanesljiva. V Energetiki Ljubljana, Sektor za distribucijo plina, deluje 24-urna dežurna služba, ki odpravlja morebitne poškodbe, okvare in pomanjkljivosti na plinovodnem omrežju in skrbi za nemoteno distribucijo plina.

Dežurna služba distribucije plina: 01/ 588 94 46

Imam že izvedeno notranjo plinsko napeljavo, kakšen je nadaljni postopek za priklop na plinovodno omrežje?

Izvajalec, ki je izvedel notranjo plinsko napeljavo, mora pred priklopom oz. zaplinjanjem napeljave predložiti v Sektor za distribucijo plina naslednje dokumente (v vložišče na Verovškovo 62):

 • naročilnico za izvedbo tesnostnega preizkusa napeljave ter dobavo in montažo plinomera in regulatorja tlaka plina;
 • zapisnik o trdnostnem preizkusu napeljave;
 • certifikate o skladnosti vgrajenih materialov;
 • izjavo, da je napeljava izvedena skladno s projektno dokumentacijo;
 • dokazila o usposobljenosti instalacijskega podjetja ali obrtnika, ki je izvedlo plinsko napeljavo, da je za izvajanje dejavnosti registrirano in usposobljeno;
 • atest varilca za varjenje od pooblaščene institucije;
 • od pristojnega dimnikarskega podjetja potrdilo o prvem pregledu plinskega trošila in dimovodne napeljave;
 • kopija Odločbe k priključitvi na plinovodno omrežje za objekt, kjer se bo priklop izvajal.

T: 01/ 588 94 23  in 01/ 588 94 20

Kaj narediti ob sumu, da uhaja plin?

Nemudoma pokličite dežurno službo Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d. o. o., Sektor za distribucijo plina, na telefonsko številko 01/ 588 94 46.

Kako pridem do priklopa na omrežje zemeljskega plina?

Opis postopka za priklop na omrežje zemeljskega plina: Kako se priključim?

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n