Aktualno

Zakaj in kdaj se spremeni odjemna skupina?

Odjemno mesto se na podlagi letne porabe oziroma zakupljenih letnih količin zemeljskega plina razvrsti v odjemno skupino (CDK).

V skladu z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS št. 61/16 z dne 23. 9. 2016) je sistemski operater dolžan enkrat letno, ob rednem letnem poračunu, preveriti skladnost uvrstitve odjemnega mesta končnega odjemalca v odjemno skupino ter ga prerazporediti v ustrezno odjemno skupino, če ugotovi, da glede na porabo zemeljskega plina trenutna uvrstitev v odjemno skupino ni ustrezna.

Javno podjetje Energetika Ljubljana kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območjih Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občine Škofljica ter Občine Log-Dragomer enkrat letno ob poračunu v mesecu odčitovanja preveri skladnost uvrstitve odjemnega mesta končnega odjemalca v odjemno skupino. Spremembo uvrstitve odjemnega mesta končnega odjemalca v odjemno skupino izvede, če pričakovana letna poraba odstopa za več kot 10 odstotkov od mejne vrednosti skupine, v katero je merilno mesto uvrščeno.

 

Cena za oskrbo z zemeljskih plinom je sestavljena iz:

 • cene za dobavljen zemeljski plin, ki jo določi dobavitelj zemeljskega plina,

 • cene za distribucijo zemeljskega plina oz. omrežnine, ki vključuje naslednje tarifne postavke:

  • znesek za distribucijo – pavšal

  • znesek za distribucijo – moč

  • znesek za distribucijo – poraba

  • znesek za distribucijo – zmogljivost ter

 • davkov in prispevkov.

 

 

Sprememba odjemne skupine ne vpliva na ceno za dobavljen zemeljski plin. V večini primerov sprememba odjemne skupine ne predstavlja dodatnih stroškov. V določenih primerih (prehodi med odjemnimi skupinami CDK1 in CDK2, CDK3 in CDK4, ter prehodi od CDK5 navzgor) se spremeni višina tarifnih postavk za distribucijo zemeljskega plina (omrežnina). Ceniki so objavljeni na spletni strani www.energetika-lj.si in www.bivanjudajemoutrip.si.

Primer spremembe odjemne skupine:

Odjemno mesto je bilo v preteklem letu uvrščeno v odjemno skupino CDK5 s predvideno letno porabo zemeljskega plina od 26.924 do 48.461 kWh/leto. Ob rednem letnem popisu merilne naprave (plinomera) v mesecu februarju 2018 je bilo ugotovljeno, da je poraba od februarja 2017 do februarja 2018 znašala 56.500 kWh. Na podlagi navedenega je bila izvedena sprememba odjemne skupine v CDK6.

 

Primerjava obračuna tarifnih postavk distribucije za odjemno skupino CDK5 in CDK6 na mesečni ravni (mesečna poraba zemeljskega plina 8.000 kWh):

 

 

 

 

 

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n