Aktualno

Energetika Ljubljana in Termoelektrarna Toplarna Ljubljana sta postali ena družba

Dne 31. 1. 2014 je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA (TE-TOL) k družbi JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA (Energetika Ljubljana), pri čemer se kot dan obračuna pripojitve šteje 1. 1. 2014. Z vpisom pripojitve v sodni register je družba TE-TOL prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba. Cilj združitve teh dveh družb je enovita družba z vsemi obstoječimi dejavnostmi, ki bo razvojno, organizacijsko in tržno kar se da najbolj učinkovita v celoviti energetski oskrbi. Direktor združenega podjetja Energetika Ljubljana je Samo Lozej, dosedanji direktor TE-TOL.Sodelovanje, dolgo pol stoletja

TE-TOL in Energetika Ljubljana že od leta 1966 predstavljata enoten proizvodno – oskrbovalni tehnološki sistem največjega daljinskega sistema ogrevanja v državi: leta 1971 se je iz Toplarne Ljubljana izločila enota Komunalna energetika Ljubljana in postala samostojna družba. Družbi sta od takrat dalje ves čas ostali tesno poslovno povezani.
Po desetletjih medsebojnega poslovnega sodelovanja sta se leta 2010 družbi TE-TOL in Energetika Ljubljana začeli ponovno lastniško povezovati. Večinska družbenica TE-TOL je bila Republika Slovenija, manjšinska Mestna občina Ljubljana. Z odkupom manjšinskega mestnega poslovnega deleža in skladno z državnim programom prodaje oz. zamenjave večinskega poslovnega deleža je Energetika Ljubljana postopoma vstopala v lastništvo TE-TOL ter januarja leta 2013 postala njegova 100-odstotna družbenica.

Ločevanje med dve družbi je z vidika odjemalcev energije nekoristno

V letu 2013 izvedena študija o ekonomski analizi koristi in stroških združevanja TE-TOL in Energetike Ljubljana je pokazala, da so predvsem z vidika odjemalcev energije dejavnosti obeh družb med seboj tako povezane, da je njuno združevanje, še posebej v luči potrebnega tehnološkega in tržnega razvoja, povsem logično.
Javni holding Ljubljana (JHL), ki je edini družbenik oz. ustanovitelj Energetike Ljubljana, je na podlagi sklepa Nadzornega sveta JHL z dne 2. 7. 2013 in seznanitve Skupščine JHL z dne 4. 7. 2013 zato začel s pripravo predloga združitve, in sicer na način pripojitve družbe TE-TOL k družbi Energetika Ljubljana. Skupščina JHL, ki je potekala 11. 9. 2013, je s predlogom pripojitve soglašala. S tem je stekel proces pripojitve, ki se je realiziral z vpisom v sodni register dne 31. 1. 2014.

Cilj je celovita energetska oskrba Ljubljane in osrednje Slovenije

Enovita družba Energetika Ljubljana bo z vsemi dejavnostmi lahko omogočala dolgoročno celovito energetsko oskrbo za vse Ljubljančane in prebivalce osrednje Slovenije. Ključna naloga ali izziv enovite družbe je poleg ustreznega tržnega prilagajanja predvsem realizacija potrebnega razvoja, tako na strani energetskega vira kot na strani omrežja.

Družbo bo vodil Samo Lozej, dosedanji direktor TE-TOL

Družba Energetika Ljubljana je po pripojitvi družbe TE-TOL organizacijsko je razdeljena na 11 delovnih področij in skupno zaposluje 584 zaposlenih. Skupščina JHL je za direktorja družbe imenovala Sama Lozeja, ki je doslej vodil družbo TE-TOL. Dosedanjega direktorja družbe Energetika Ljubljana, Hrvoja Draškovića, ki je to družbo vodil 11 let, je Skupščina JHL nekrivdno razrešila. Po primopredaji poslov novemu direktorju bo Hrvoje Drašković prevzel funkcijo svetovalca vodstva na Javnem holdingu Ljubljana.
 

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n