Ni večjih oblakov
 • -7 °C
 • Ni večjih oblakov
Reported on:
8. December 2016 - 4:00

080 28 82

Učinkovita raba energije

Energetika Ljubljana v okviru Programa za doseganje prihrankov energije trenutno aktivno podpira izvedbo naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije v obstoječih stavbah:

 • vgradnja nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode:
  • ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja ali
  • ob vgradnji nove toplotne postaje, ki zamenja dotrajano toplotno postajo;
    
 • vgradnja novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom:
  • ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina ali
  • ob zamenjavi dotrajanega kotla na zemeljski plin;
    
 • vgradnja toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.

 

Način spodbujanja je odvisen od načina izvedbe ukrepa:

 • če boste izvedbo energetske storitve zaupali Energetiki Ljubljana, vam bomo priznali komercialni popust skladno z objavljenimi Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana.

 • če želite izvesti investicijo v lastni režiji, se lahko prijavite na javni poziv URE-SUB_2016_01 Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost  (Uradni list RS, št. 8/2016 s spremembo 44/2016). Razpis je odprt do 9. 1. 2017 oziroma do porabe razpisanih sredstev. Razpisno dokumentacijo lahko dobite tukaj: Razpisna dokumentacija URE-SUB_2016_01 PDF.zip

Pogoji za določanje popustov ali spodbud in njihova nominalna višina so enaki, le da je pri nepovratnih finančnih spodbudah za fizične osebe treba odvesti še dohodnino v skladu z Zakonom o dohodnini. Za isti ukrep ni mogoče dobiti komercialnega popusta in hkrati nepovratne finančne spodbude.

V primeru npr. stanovanjske hiše je možno pridobiti:

 • 750 EUR za vgradnjo nove toplotne postaje ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja
 • 300 EUR ob zamenjavi dotrajane toplotne postaje z novo
 • 650 EUR za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina
 • 250 EUR ob zamenjavi dotrajanega kotla na zemeljski plin z novim
 • 750 EUR za vgradnjo toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.

 

 

Dokumentacija, ki potrebna za zaključek naložbe po že zaključenih pozivih:

Javni poziv URE-SUB_2015_01: Izjava o zaključku naložbe URE-SUB_2015_01.pdf