Pretežno oblačno
  • 14 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
26. April 2017 - 9:30

080 28 82

Omrežje

Na sistem daljinske oskrbe s toploto, ki poteka le na območju Mestne občine Ljubljana, je priključena že večina večjih objektov, izkoriščenost vročevodnega omrežja pa je primerljiva z državami Evropske unije.

Sistem daljinskega ogrevanja je v Ljubljani že tako uveljavljen, da se nanj priključujejo vsi novi objekti, ki se gradijo na območju, kjer je predviden ta sistem.

Sočasno s priključevanjem novogradenj in širitvijo omrežja so bile na sistem priključene tudi vse večje kotlovnice in tudi veliko število večjih stanovanjskih, industrijskih, poslovnih in drugih objektov, ki še niso imeli vgrajeno centralno ogrevanje.

Osnovni obratovalni podatki :

Sistem daljinskega ogrevanja   2015   
Dolžina vročevodnega omrežja km 267,2      
Priključna moč MW 1.192,2
Število priključenih toplotnih postaj kos 4.106  
Proizvodnja in nakup toplote GWh 1.258,1 
Prodaja toplote (vroča voda in para) GWh 1.108,1

Vir: Letno poročilo ENERGETIKE LJUBLJANA, d.o.o. 2015