Oblačno, megla
  • -3 °C
  • Oblačno, megla
Reported on:
18. December 2017 - 3:30

080 28 82

Laboratorij za toplotne števce

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08).

Naše podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »362«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

 

Pri Slovenski akreditaciji smo akreditirani v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020 kot kontrolni organ (K-006) in SIST EN ISO/IEC 17025 kot kalibracijski laboratorij (LK-013).

Najsodobnejša merilna in kalibracijska postrojenja omogočajo kontrolo in kalibracijo merilnikov dimenzij DN 15 do DN 150 mm pri vroči in hladni vodi, pri pretokih med 6 l/h do 180 m3/h.            

Poleg osnovne dejavnosti izvajamo tudi:

  • servisiranje in vzdrževanje merilnikov toplotne energije in vodomerov preko pooblastil proizvajalcev oz. njihovih zastopnikov,
  • odstranjevanje notranjih oblog pri ultrazvočnih merilnikih, ki nastanejo tekom večletnega delovanja merilnika,
  • standardne obnove mehanskih kompaktnih merilnikov toplotne energije in izredne kontrole točnosti merilnikov v okviru veljavnosti overitvene oznake – kontrola v uporabi.

Laboratorij se na področju raziskovalne dejavnosti in razvoja udeležuje medlaboratorijskih primerjav v okviru EURAMET, AGFW  ter je član evropskega meroslovnega združenja za meritve toplotne energije EMATEM

.
Merilno postrojenje
 

Kontakt:

ENERGETIKA LJUBLJANA  d.o.o.

Laboratorij za toplotne števce

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana
 

T: 01/ 5889 575, 01/ 5889 615, 01/5889 573

M:  041/668 675

E: igor.poljak@energetika-lj.si, saso.kunovar@energetika-lj.si

F: 01/5889 509
 

Uradne ure za prevzem in oddajo merilnih naprav:

Vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
 

Postopek:

  • Ob predaji merilne naprave v overitev je potrebno izpolniti Zahtevo za overitev; če je več merilnih naprav istega tipa, se izpolni tudi Priloga k zahtevi za overitev meril .
  • Pravne osebe morajo izdati pisno naročilo oz. naročilnico. Fizične osebe potrdijo naročilo s podpisom delovnega naloga in Zahteve za overitev, kjer so vsi potrebni osebni podatki.
  • Postopek overitve obsega kontrolo točnosti merilne naprave v celotnem merilnem področju v skladu s certifikatom o odobritvi tipa in veljavnimi predpisi.
  • Skladnost merilne naprave z zakonskimi zahtevami se potrdi z namestitvijo uradne overitvene oznake – nalepka ali žig, kjer je označena veljavnost overitve.

 

Naročnike storitev laboratorija obveščamo, da podatke o overitvi posredujemo Uradu RS za meroslovje (www.mirs-info.si).

 

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj