Pretežno oblačno
  • 14 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
26. April 2017 - 9:30

080 28 82

Omrežje

Ljubljana s sosednjimi občinami ne sodi med območja, kjer bi lahko veliko uporabljali obnovljive vire energije, saj je sonca premalo, uporaba toplotnih črpalk je omejena, pa tudi uporaba lesa v različnih oblikah v urbanih področjih ni najprimernejša.

Zemeljski plin je zaradi okoljskih prednosti in vpliva na kakovost zraka najprimernejši energent za urbana območja. Za ohranitev pomembne vloge zemeljskega plina kot fosilnega vira v postopnem prehodu v nizkoogljično družbo, je potrebno zagotoviti čim večje število aktivnih odjemalcev. To je hkrati tudi želja vsakega distributerja zemeljskega plina, ki gradi omrežje in priključne plinovode.

ENERGETIKA LJUBLJANA s svojim plinovodnim omrežjem povezuje Mestno občino Ljubljana, Brezovico, Dobrovo-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Škofljico, Log-Dragomer in Medvode.

Osnovni obratovalni podatki :

Sistem oskrbe s plinom

  2015  
Dolžina plinovodnega omrežja km 688   
Priključna moč MW 1.646,9
Priključeni plinomeri        kos 57.450
Letna distribucija zemeljskega plina  v mio Sm3 70  

Vir: Letno poročilo ENERGETIKE LJUBLJANA, d.o.o. 2015 

 

Plinovodno omrežje v Ljubljani in Medvodah