Jasno
  • -1 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 6:00

080 28 82

Toploti in zemeljskemu plinu dodajamo elektriko

Ljubljana,  15. marec 2016 – Energetika Ljubljana  po uspešno zaključeni reorganizaciji, ki je sledila združitvi s Termoelektrarno Toplarno Ljubljana (TE-TOL), svoji ponudbi dodaja maloprodajo električne energije ter s tem uvaja nov koncept celovite energetske oskrbe svojih uporabnikov. Ob tem načrtuje pospešen razvoj omrežij in zgoščevanje priključevanja na sistem daljinskega ogrevanja in oskrbe z zemeljskim plinom kot dveh nepogrešljivih temeljev za okoljsko odgovorno in hkrati energetsko učinkovito oskrbo domov v urbanih okoljih. Oba sistema že vrsto let  učinkovito prispevata k izboljševanju kakovosti zraka v Mestni občini Ljubljana.

Direktor družbe Samo Lozej je na današnji novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo ob zaključevanju pripojitve TE-TOL k Energetiki Ljubljana. Ob predstavitvi poslovnih rezultatov je poudaril, da prihodnost Energetike Ljubljana temelji na kakovostni storitvi vseh zaposlenih in da dobri rezultati govorijo v prid odločitvi, da razvoja družbe ne gradijo na zmanjševanju stroškov dela, ampak na racionalnem organiziranju in predvsem razvoju novih storitev za uporabnike. Poleg rasti dodane vrednosti na zaposlenega v zadnjih dveh letih je izpostavil tudi rast čistega poslovnega izida, ki je rezultat doslednega nadzora nad stroški in dobro prodajno kondicijo družbe.

Direktor sektorja za trženje Stojan Smolnikar je v nadaljevanju predstavil pomen razvejanega sistema daljinskega ogrevanja in sistema oskrbe z zemeljskim plinom, ki okoli 120.000 gospodinjskim in drugim poslovnim uporabnikom v Ljubljani omogočata ne le cenovno ugodno, temveč varno, dolgoročno zanesljivo in predvsem okoljsko odgovorno rabo energije. K izvajanju ukrepov s ciljem izboljšanja kakovosti zraka bodo prispevale tudi aktivnosti družbe na prometnem področju, in sicer s spodbujanjem uporabe metana kot pogonskega goriva in s postavitvijo novih polnilnic na območju Ljubljane. Storitve Energetike Ljubljana gredo že danes v smeri ugodnosti in koristi za uporabnike, njihov razvoj bo v naslednjem obdobju še pospešen in usmerjen v povezovanje storitev. Izpostavil je tudi letošnji program spodbujanja energijske učinkovitosti, za katerega bo Energetika Ljubljana glede na povpraševanje in načrtovane investicije v gradnjo novih in obnovo obstoječih energetskih naprav, ki hkrati predstavljajo ukrepe učinkovite rabe energije, namenila do 250.000 evrov nepovratnih finančnih spodbud.

Predstavitev je zaključila Diana Horvat, svetovalka za strateško trženje, ki je podrobneje predstavila nekaj možnosti, kako lahko uporabniki Energetike Ljubljana s povezovanjem storitev pridejo do celovite energetske oskrbe, ki bo zanje poleg ostalih energetsko-okoljskih prednosti tudi cenovno ugodnejša. Glede na dejstvo, da Energetika Ljubljana v enoti TE-TOL proizvaja elektriko v visoko-učinkoviti soproizvodnji skupaj s toploto, je bila uvedba maloprodaje elektrike pričakovana – s tem je uporabnikom omogočila stroškovno in okoljsko najustreznejšo kombinacijo energentov za urbana okolja, kakršno je tudi Ljubljana. Elektrika Energetike Ljubljana je od začetka aprila na voljo vsem, še posebej ugodna pa bo za tiste uporabnike, ki jo bodo uporabljali v kombinaciji z daljinskim ogrevanjem ali z zemeljskim plinom.

Direktor družbe je ob koncu še izpostavil, da je vloga elektrike predvsem zagotavljanje udobja vseh virov energije na strani uporabnikov in s tem povečanja deleža uporabnikov daljinskega ogrevanja in zemeljskega plina s trenutnih 74 na 80 odstotkov do leta 2020, kar je eden izmed strateških ciljev za nadaljnje izvajanje ukrepov za višjo kakovost zraka v Ljubljani.

Prenovljena ponudba Energetike Ljubljana je uporabnikom predstavljena na novem uporabniškem središču na www.bivanjudajemoutrip.si. Središče ima tudi inovativni kalkulator, s katerim si lahko uporabniki Energetike Ljubljana izračunajo prihranek in preverijo ostale ugodnosti ob izbiri celovite energetske oskrbe.

Novinarska konferenca
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj