Jasno
  • -2 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 6:30

080 28 82

Sprememba povabila k oddaji ponudbe

Naročnik je v dokumentaciji povabila k oddaji ponudb št. JPE-SV-457-16 za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja v točki 1.11 »Licenca« zahteval, da mora ponudnik imeti pridobljeno licenco izdano s strani Javne agencije Republike Slovenije za energijo: proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv.

Naročnik je bil s strani potencialnega ponudnika obveščen, da se v skladu z Energetskim zakonom ( Ur.l. RS 17/2014 ) tovrstne licence ne izdajajo več.

Naročnik umika v povabilu k oddaji ponudb zahtevo po predložitvi licence za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv. Ponudniku v ponudbi ni potrebno predložiti kopijo licence za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv.

 

Povezava na povabilo

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj