Jasno
  • -2 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 6:30

080 28 82

Sporočanje stanja plinomera od 29. do 31. 12. 2016 in nov način obračuna zemeljskega plina od 1. januarja 2017

Skladno z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom se s 1. januarjem 2017 uvaja nov način obračunavanja oskrbe z zemeljskim plinom, in sicer se bo na podlagi določil Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina poraba plina, izmerjena v standardnih kubičnih metrih (Sm3), pretvorila v energijske enote – kilovatne ure (kWh). Tak način obračunavanja sicer v večini evropskih držav uporabljajo že dlje časa.

Energetika Ljubljana bo kot upravljavec distribucijskega omrežja in dobavitelj zemeljskega plina zahtevan prehod izvedla tako, da bo za vsa merilna mesta izstavila račun za porabo na dan 31. december 2016.

Z namenom čim bolj učinkovitega in nemotenega prehoda na nov način obračuna porabe zemeljskega plina, kot je zahtevan s strani Agencije za energijo, naprošamo svoje kupce zemeljskega plina, da v času od 29. do 31. decembra 2016 sporočijo stanje (odčitke) plinomerov.

To lahko storite na enega izmed naslednjih načinov:

  • preko portala Moj račun (https://mojracun.energetika-lj.si)

  • na številko 080 2882; izbira 1 (odzivnik - 24ur/dan)

  • preko SMS* sporočila na številko 041 782 882 (11-mestna št. odjemnega mesta, presledek in stanje plinomera (odčitka) brez decimalnega mesta (npr. 01501234562 3333); *Cena poslanega SMS-a vam bo zaračunana po veljavnem ceniku ponudnika vaših mobilnih storitev).

  • na številko 080 2882; izbira 2 (Klicni center – delovni čas: 29. 12. in 30. 12. od 8. do 18. ure, 31. 12. od 8. do 13. ure)
     

Merilnim mestom (plinomerom), katerih odčitkov ne bomo prejeli v času od 29. do 31. 12. 2016, bomo odčitek na dan 31. 12. 2016 ocenili.

Lahko si ogledate tudi infografiko, vezano na zahtevano spremembo.

Datoteke: 
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj