Jasno
 • -1 °C
 • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 6:00

080 28 82

Če bi lahko, bi postavili toplarno na objeme

Sporočilo za javnost, 27. 3. 2017: Odziv Energetike Ljubljana na iniciativo o ne-spodbujanju visoko učinkovite soproizvodnje iz zemeljskega plina – postavitev plinsko-parne enote TE-TOL

 

Če bi lahko, bi postavili toplarno na objeme

 

Ta bi ob sproščanju toplote sočasno omogočila tudi sproščanje hormona sreče, zato bi z dvojnim izkoristkom vira energije dosegli načelo soproizvodnje, torej sočasne proizvodnje dveh energij. In če velja, da se moramo vsaj sedemkrat na dan objeti, da smo srečnejši in zadovoljnejši, bi bila to zagotovo daleč najbolj učinkovita proizvodnja energije. Tej najbrž ne bi nihče nasprotoval.

 

A je žal ne moremo. Tako kot (še) ne moremo zagotoviti ogrevanja s soncem ali vetrom. Vsaj ne v Ljubljani in zagotovo ne za potrebe 57.000 domov. Ljubljana je kotlina, ki se predvsem pozimi sooča z malo sončnimi dnevi in s slabo prevetrenostjo. Ker nima na voljo transportno plovnih rek in ker ne leži ob morju, je v veliki meri odvisna od cestno-prometnih povezav. Iz tega razloga je tudi z lesno biomaso ne moremo v celoti ogreti, ne da bi s tem sprožili dodatna okoljska vprašanja.

 

Zakaj nadomeščanje premoga z zemeljskim plinom?

 

Enota TE-TOL Energetike Ljubljana je:

 • največja visoko učinkovita soproizvodnja toplotne in električne energije v Sloveniji, ki na leto proizvede 1000 gigavatnih ur toplotne energije za daljinsko ogrevanje, s katerim se ogreva 57.000 stanovanj v Ljubljani, in 400 gigavatnih ur električne energije, ki predstavljajo 4-odstotni delež proizvodnje v Sloveniji;

 • največji uporabnik lesne biomase v energetske namene v Sloveniji – na leto uporabi več kot 100.000 ton lesnih sekancev;

 • prispevala h kakovosti zraka v Ljubljani tako, da je le-ta v Ljubljani danes vsaj 30 krat čistejša, kot je bila pred uvedbo daljinskega ogrevanja.

   

S projektom postavitve plinsko-parne enote v enoti TE-TOL bo:

 • več kot polovica premoga nadomeščena z zemeljskim plinom;

 • kakovost zraka v Ljubljani izboljšana;

 • diverzificirana raba primarnih goriv in s tem povečana zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo ter zmanjšana ekonomska odvisnost od zgolj enega vira, kar pomeni lažje zagotavljanje stabilnejših cen ogrevanja;

 • dosežen prispevek k doseganju ciljev RS in EU za povečanje energetske učinkovitosti, ciljev s področja zagotavljanja visoko učinkovite soproizvodnje, k zmanjšanju rabe primarne energije in k zmanjšanju emisij CO2.

   

Podporna shema skladno z evropskimi uredbami in direktivami poleg obnovljivih virov (OVE) podpira visoko učinkovito soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE) in v primeru Ljubljane oz. projekta nadomestitve premoga z zemeljskim plinom gre ravno za to - za visoko učinkovito soproizvodnjo.

 

To so na kratko ključni razlogi, zakaj Energetika Ljubljana oz. njena enota TE-TOL s premoga prehaja na zemeljski plin. Dejstva, ki so prispevala k oblikovanju strateškega razvoja v smeri zagotavljanja razpršenosti primarnih virov energije, in razloge, zakaj v celoti ne preide na plin oziroma obnovljive vire, ki jih že sedaj uporablja, podrobneje predstavljamo v prilogi.

Datoteke: 
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj